Prohlášení o obsahu webových stránek

Obsah stránek serveru www.importdirect.cz je chráněn autorským zákonem

Použití webových stránek, odpovědnost za nabízené služby

Bez dalšího souhlasu je kopírování a šíření obsahu webových stránek www.importdirect.cz v jakékoli podobě bez písemného souhlasu obchodní společnosti IMPORT DIRECT, s.r.o. je nezákonné.

Copyright © IMPORT DIRECT, s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

Odpovědnost za uvedené údaje a použité informace

Informace na těchto webových stránkách nejsou závazné a jsou k dispozici výhradně pro informační účely. Mají pouze informativní charakter a nepředstavují nabídky podle definice v příslušných právních předpisech. Podrobnější informace a smluvní podmínky lze získat na základě telefonického, nebo e-mailového dotazu. Není možné, aby na základě informací uvedených na těchto webových stránkách vznikla smlouva týkající se zde prezentovaných služeb.

Informace na těchto webových stránkách, služby na nich popsané mohou být upraveny nebo aktualizovány, a to kdykoli bez předchozího upozornění. Pokud není výslovně uvedeno jinde, webové stránky www.importdirect.cz neobsahují žádné záruky nebo informace o vlastnostech, které by jakýmkoli způsobem vedly ke vzniku odpovědnosti na straně obchodní společnosti IMPORT DIRECT, s.r.o., podnikající dle živnostenského zákona, výslovné nebo předpokládané, s ohledem na aktuální platnost, přesnost, úplnost nebo kvalitu dotčených informací.

Obchodní společnost IMPORT DIRECT, s.r.o., nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti se svými webovými stránkami. Odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé ztráty/škody, nároky na náhradu škody nebo následné škody jakéhokoli druhu na libovolném právním základě utrpěné v důsledku vašeho přístupu nebo použití webových stránek, zejména včetně infikování vašeho počítačového prostředí viry, je tímto vyloučena.

Uzavření, ukončení nebo změna smlouvy (anebo jakékoliv dohody, nebo ujednání) je možná pouze písemně, formou podepsané listiny.

Upozornění na externí odkazy

Webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, u nichž nemáme žádný vliv na obsah. Proto také nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za takový další obsah. Příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránky je vždy odpovědný za obsah odkazovaných stránek. Odkazované stránky byly v době vytváření odkazů zkontrolovány ohledně případného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl zjištěn v okamžiku vytvoření odkazů. Průběžná kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétního náznaku porušení právních předpisů. Okamžitě odstraníme příslušné odkazy, pokud se zjistí, že porušují jakýkoli právní předpis.

Zahájit chat
Jak Vám můžeme pomoci?
Dobrý den, hledáte vhodný vůz a chcete poradit? Rádi zodpovíme Vaše dotazy...